World 3-5 【Extra Operation】

World 3-5 【Extra Operation】
北方AL海域 Aleutian Islands Campaign

3-5_Map

ด่านนี้บอสจะเป็นเรือขนส่ง ซึ่งถ้าหากไปถึงบอสได้แล้วมักจะจบได้ไม่ยาก แต่ด่านนี้ระหว่างทางถือว่าโหดหินมากสำหรับผู้การมือใหม่
Continue Reading